Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.
a
Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP

pořádá

e-konferenci 

20. Brněnské dny urgentní medicíny
20. – 21. května 2021               
                                                 

Úvod

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

přijměte pozvání na 20. ročník Brněnských dnů urgentní medicíny, které se uskuteční ve dnech 20. – 21. května 2021. Konference je garantována výborem společnosti Urgentní medicíny a medicíny katastrof ČSL JEP z.s. Bohužel, ani letošní jubilejní ročník nelze uskutečnit prezenčně v krásném a tradičním prostředí jihomoravského Mikulova. Virtuální setkání tak stejně jako vloni pořádáme ze Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JmK. 
Akce bude probíhat ve čtvrtek 20. května a v pátek 21. května.
Finální program, časový harmonogram a přístupovou adresu pro sledování konference zveřejníme do 10. května 2021.
Věříme, že vás nastíněná témata zaujmou a že se virtuálně setkáme v hojné účasti.


Témata konference

– Řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s akcidentální
hypotermií v České republice - interaktivní workshop s hlasováním
– Lavinová nehoda - spolupráce celého záchranného řetězce
– Dušnost v prvním kontaktu - interaktivní kazuistiky
– Mýty a dogmata v urgentní medicíně
– Novinky v Point of Care ultrasonografii
– Vzdělávání v urgentní medicíně, nová simulační centra v České republice – co se
osvědčilo, čím se můžeme pochlubit a co lze nabídnout ostatním
– Komerční a sponzorované prezentace

Na již druhé virtuální setkání s vámi se velmi těšíme, přesto však doufáme, že se už příští rok setkáme tváří v tvář v našem tradičním dubnovém termínu.

Za organizační a programový výbor
MUDr. Jana Kubalová
předsedkyně programového výboru
náměstek ředitele pro krizovou připravenost a vzdělávání
Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o.
>

Programový výbor

MUDr. Hana Albrechtová

Martin Honzík, DiS  

PhDr. Petr Jaššo, MBA

MUDr. Jana Kubalová

PhDr. Mgr. David Peřan, MBA

Doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

Prof. MUDr. Petr Štourač, Ph,D.

MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D.

MUDr. Tomáš Veleta

Organizační zajištění

Aleš Martínek

Ing. Radim Šejnoha

Mgr. Simona Večerková, DiS.

Organizační informace

Pro sledování webináře jsme připravili 2 přístupy:

1. Sledování s možností chatu, hlasování, certifikát o účasti (doporučujeme – řada
bloků bude postavena na interaktivitě s posluchači, na přímém hlasování
a hodnocení odpovědí)
– přístup na oba dva dny 150 Kč,
pro organizace je možný jednorázový poplatek 5000 Kč za 50 vstupů.
Tento přístup vyžaduje přihlášení na https://www.brnenske-dny.cz/,
deadline je 10. května 2021.
Na základě došlých e-mailů budete osloveni a bude Vám zaslán specifický přístup.
Studenti zdravotnických oborů mají přístup zdarma.

2. Prostý stream konference – přístup je zdarma, není potřeba se na akci hlásit.
Prostý stream bohužel neumožňuje interaktivitu.
Stream konference můžete sledovat na portálu Akutně.cz.


Audiovizuální zajištění konference


Partneři

Generální partner